කාලෙකට පස්සේ


කඩුල්ල  නොපලවී කලක්. එයට හේතු කාරනා අතර කඩුල්ල වෙබ් අවකාශය තුල විවෘත කර ගන්න බැරි දෝශයක් තිබුනා. ගුගල් අත්හැර ෆයර් පොක්ස් තුල ඒ දෝෂය භංග වෙලා. ආයෙත් කඩුල්ල  විවෘතයි. අළුත් යමක් සොයා ගෙන ලියන්නම්.

එතෙක් නන්දා මාලණිය ගැයු මේ ගීතය පලකරනවා. මේ ගීතයට අදාල කඩුල්ල ලියන පුර්විකාවක් සංස්කරණය තුලින් පලකරනකම්.

“කඩ මන්ඩියේ දොල අයිනේ නුබව පෙනේ
නැවතී බලනවා මොහොතක් කොහොම හරි
කතා නැතිව හිටියත් ගොළුවෙලා අපි
දාහක් දේ තිබේ කීමට බැරුව වැසී
ගහ කොලවලට දාහක් ඇති හින්දා
සුලගට සියුම් දාහක් කන් ඇති හින්දා
කවදාවත් ම නුබ මට නොලැබෙන හින්දා
මුණිවත හොදයි දෙබසින් දුක වැඩි හින්දා
සයුර මොටද දිය දෝතක් බොන්න බැරි
ඔරුව මොටද වතුරේ පැද යන්න බැරි
දෑස මොටද සිතූසේ දැක ගන්න බැරි”

images (1)

ආදරණිය මතකයක් –

Advertisements
වීඩියෝ

මහමෙව්නාවේ සමාධි බුදු ඇස


මහමෙව්නාවේ සමාධි බුදු ඇස

රෑ වට සීතල පින්නෙන් පිරුණිද ? .

නැත්නම් සැබැවින් කදුලින් වැසුනිද ?.

 පිරිතේ තෙවලා බණ පදයේ

සාදුකාරයේ හඩ මඩිමින්

අවි ගැටෙනා හඩ රණ දෙරනේ

දෝංකාර දී එයි නැගෙමින්

 ඒ ඇසු බුදු ඇස

කදුලින් වැසුනිද ?.

නැත්නම් රෑ වට පින්නේ පිරුණිද ?.

 හදේ ගලා ගිය නෙත් ගගුලේ

සීතල දිය රැලි ගල් ගැසෙමින්

නොමිනිස් කම් දළු දමා වැඩේ

මිනිසත් භාවය ගිණි තබමින්

 ඒ දුටු බුදු ඇස

කදුලින් වැසුණිද ?

නැත්නම් රෑ වට පින්නෙන් පිරුණිද ?.

 ඒ දුටු බුදු ඇස

කදුලින් වැසුණිද ?

නැත්නම් රෑ වට පින්නෙන් පිරුණිද ?.

 ඒ දුටු බුදු ඇස

කදුලින් වැසුණිද ?

නැත්නම් රෑ වට පින්නෙන් පිරුණිද ?.