අම්මට – සිරි !


diary_full

දින පොත ලියන්න ඉදගත්තා විතරයි  තේමාව මාරුකරන්න උනා . නිව්ස් ඇලර්ට් එකක් දැකලා. යහපාලනයේ කඩතුරාව ගලවාගෙන ගිහින් ආශ්චර්ය මතුවෙනවා. මිස්ටර් රතනගේ රොටී තැටියේ රොටිය පිච්චෙනවද ? තැටිය පිච්චිලාද කියලා හිතාගන්න බැහැ.යහපාලනයක් මවන්න චණ්දේ දුන්න අය වැල්ලේ ඔළුව හංගාගන. පස්ස අව්වේ පිච්චෙනවා කියලා හිතෙන්නේ තවත් වෙලා ගිහින් ගිනි මද්දහනට පස්ස  රත්වෙන කොට!

ඕන් බලමු අළුතින් එකතු වුන කට්ටිය. දැන් හැත්ත රොත්ත හැත්තෑ හතක් වෙලා !.

එස්.බී. නාවින්න  – කම්කරු අමාත්‍ය
ඒ එච් එම් ෆවුසි    –  ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
පියසේන ගමගේ    – නිපුණතා සංවර්ධන හා ව්‍යාපෘති පුහුණු අමාත්‍ය
ෆීලික්ස් පෙරේරා   – විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය
එස්.බී.දිසානායක  – ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
මහින්ද අමරවීර  – ධීවර අමාත්‍ය
මහින්ද යාපා අබේවර්ධන –  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය
රෙජිනෝලඩ් කුරේ   -ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
විජිත් විජයමුණි සොයිසා – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
සරත් අමුණුගම   – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය
ජනක බණ්ඩාර     – පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය
නව රාජ්‍ය ඇමතිවරු
පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ජීවන් කුමාරතුංග- කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
මහින්ද සමරසිංහ -මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
සී.බී. රත්නායක – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ඩිලාන් පෙරේරා – නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍ය
නව නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු
තිස්ස කරැල්ලියද්ද – බුද්ධ ශාසන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
රංජිත් සියඹලාපිටිය – ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
දයාග්‍රිත තිසේරා- ධීවර නියො‍්ජ්‍ය අමාත්‍ය
ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න-ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන – ගුවන්‍ සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ලලිත් දිසානායක- වාරිමාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ජගත් පුෂ්පකුමාර – වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ශාන්ත බණ්ඩාර – ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
ලසන්න අලගියවන්න-ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

වැඩේ අපූරුයි.

දේශපාලන විග්‍රහයක් කරන්න නැතිවම යහපාලනය කියන්නේ ඔන්න ඕකට කියලා අපේ අනුර කුමාර දිසානායක නායකතුමාට මතක් කරන ගමන් දිනපොත වහලා දමනවා.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w