අනුරාධපුර යුගය – ක්‍රි.ව 07 -301


 • මහාදාඨික මහානාග                               07-19

 • ආමන්ද –  ගාමිණි අභය                           19 – 29

 • කණිරජාණු තිස්ස                                     29 -32

 •  චූලාභය                                                32-33-

 • ඉලනාග                                                33-43

 • චණ්ඩමුඛ ශිව                            43-52

 • යසලාලක තිස්ස                 52-60

 • යසලාලක තිස්ස සහ සුභ    60-67

 • වසභ                                    67-111

 • වංකානාසික තිස්ස          111-114

 • ගජබාහුක – ගාමිණි ( ගජබාහු I ,ගජබා )    114 -136

 • මහල්ලක නාග                        136 – 143

 • භාතික තිස්ස (බාතිය)         143 – 167

 • කණිට්ඨ තිස්ස                        167 -186

 • බුජ්ජ නාග                               186 –

 • කුංචනාග                                187 – 189

 • සිරිනාග I                               189 – 209

 • වොහාරික තිස්ස   (වේර තිස්ස )      209 – 231

 • අභය  නාග              231   – 240

 • සිරිනාග II                  240 – 242

 • විජය කුමාර              242 – 243

 • සංඝතිස්ස II              243 -247

 • සිරිසංඝබෝධි  ( දැහැමි සිරිසගබෝ)      247 -249

 • ඝොඨාභය හෙවත් මේඝවන්න අභය ( ගොළු  අබා)  249 -262

 • ජෙට්ඨ තිස්ස I                263 -273

 • මහාසේන (මහසෙන්)    274 – 301

kuweni11

ඊලග වියමන කිත්සිරිමෙවන් රජුගේ පාලන කාලයෙන් ……………………………………….

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )