අනුරාධපුර යුගය ක්‍රිපු 544 සිට ක්‍රිව 07 .


 DSC05643

 • විජය රජතුමා                          ක්‍රි.පු 544

 • උපතිස්ස

 • පණ්ඩුවස්දෙව්

 • අභය

 • පණ්ඩුකාභය

 • මුඨසිව

 • දේවානම්පියතිස්ස                    ක්‍රි.පු 250-210

 • උත්තිය

 • මහාසිව

 • සුරතිස්සසේන සහ ගුත්තික

 • අසේල

 • එළාල (එළාර)

 • දුට්ඨ ගාමිණි ( දුටු ගැමුණු)                 ක්‍රි.පු.161-137

 • සද්ධාතිස්ස                                             ක්‍රි.පු.137-119

 • තුලත්ථන                                                ක්‍රි.පු. 119

 • ලංජතිස්ස(ලැමිණිතිස් )                        ක්‍රි.පු.  119 – 109

 • බල්ලාඨනාග                                          ක්‍රි.පු. 109 – 103

 • වලගම් අබා  (වට්ට ගාමිණි)                 ක්‍රි.පු. 103

 • පුලහත්ත

 • බාගිය

 • පනයමාර

 • පිලයමාර

 • ධාතික                                                    ක්‍රි.පු.103 – 89

 • වලගම් අබා ( වට්ට ගාමිණි)               ක්‍රි.පු. 89 -77 යලි රජ පැමිනේ.

 • මහාචුලි මහාතිස්ස                              ක්‍රි.පු77-63

 • චොරනාග                                              ක්‍රි.පු  63  – 51

 • තිස්ස (කුඩා තිස්ස )                             ක්‍රි.පු    51 – 48

 • සිව

 • වටුක

 • දාරුභාතික තිස්ස

 • නිලිය ( පුරෝහිත බමුනා . වාසුබි)

 • අනුලා රැජින                                         ක්‍රි.පු 48 – 44

 • කූඨකණ්ණ තිස්ස

 • භාතික අභය ( භාතික අභය තිස්ස , හා භාතිය තිස්ස ලෙසත් හැදින්වේ)   ක්‍රි.ප්‍ර 22 – ක්‍රි.ව 07

…………………….ඊලග වියමන   අනුරාධපුර යුගය  ක්‍රිව 07 සිට ඉදිරියට

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w