ආශ්චර්යට පින් !


විවාහයක්‌ ලියාපදිංචියට රුපියල් 5000 .00යි !.

විවාහයක්‌ ලියාපදිංචියට රුපියල් 5000 .00යි !.

ආදායම් කොමසාරිස්‌ විසින් නිකුත් කර ඇති ගැසට්‌ නිවේදනයකට අනුව 2013. 01. 01 සිට පහත සදහන් අයුරින් ආදායම් මුද්දර ගාස්‌තු සංශෝධනය කර තිබේ.

           විවාහයක්‌ ලියාපදිංචියට රුපියල් 5000 .00යි !.

                     දිවුරුම් සහතිකයකට රුපියල් 250.00 යි!.

                ඉඩම් පිළිබඳ පත් ඉරුවකට රුපියල් 500.00 යි!.

              උප්පැන්න සහතික පිටපතකට රුපියල් 100.00 යි!.

2012 දෙසැම්බර් 31 වන දිනට  අවසන් වු  වසර වනතුරු මෙම ගාස්තු ගෙවන ලද්දේ මේ අයුරිනි.

විවාහ ලියාපදිංචියට රුපියල් 120.00 කි.

දිවුරුම් සහතිකයට රුපියල් 25.00 කි.

ඉඩම් පත් ඉරුවකට රුපියල් 5 .00කි.

උප්පැන්න සහතිකයකට රුපියල් 5.00 කි.

උප්පැන්න සහතික පිටපතකට රුපියල් 100.00 යි!.

උප්පැන්න සහතික පිටපතකට රුපියල් 100.00 යි!.

Advertisements

One comment on “ආශ්චර්යට පින් !

  1. මංගල යහන් ගතවීමට, ඇඳට නැගීමට, බැසීමට, සුදු රෙද්ද එලීමට, මගුල් දිනයේ කිරිකඩ සේලය පිළිගැන්වීමට, පොල්ගෙඩිය බිඳීමට, ජයමංගල ගාථා වලට, ආදී වශයෙන් බදු, 2014 දී, ආශ්ච්ර්යයේ බාප්පා හෙවත් ඒකාධිපති මරා විසින් පනවනු ඇති.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w