ගැලරිය

වීරයා අඩපන වෙයි.


සටනට අවතීර්ණව.

සටනට අවතීර්ණව.

සටනට අවතීර්ණව. 2

ප්‍රාහාරයක්

ප්‍රාහාරයක්

ප්‍රාහාරයක් 2

මොකද ඊලගට ?

විරාමය ඉවරයි!

හෙට තුන්වැන්නෙක් සටන් බිමේ.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w