ගැලරිය

යුද්ධයේ අවසන් සිහිවටන.


ඉන්දියන් හමුදාව ලංකාවේ ක්‍රියාන්විතයේ

ඉන්දියන් හමුදාව ලංකාවේ ක්‍රියාන්විතයේ

හොට බිම ඇනගත් කොටි.

වන්නිය රස්නෙයි.

වන්නිය රස්නෙයි.

සීතලවු වන්නිය.

සීතලවු වන්නිය.

කරපිටින් යන මෙරට නිෂ්පාදනයවු ජනතාවගේ මාරයා.

කරපිටින් යන මෙරට නිෂ්පාදනයවු ජනතාවගේ මාරයා.

මිනිස්සු අවුරුදු තිහක් තිස්සේ යුද්ධයෙන් පීඩා වින්දා.මිනිහෙක් මැරුණා කියලා සතුටුවෙන්නේ නැති අපේ සමාජය ප්‍රභාකරන් මැරුවා කියන සතුටට වීදී බැස්සේ මෙහෙමයි.

මිනිස්සු අවුරුදු තිහක් තිස්සේ යුද්ධයෙන් පීඩා වින්දා.මිනිහෙක් මැරුණා කියලා සතුටුවෙන්නේ නැති අපේ සමාජය ප්‍රභාකරන් මැරුවා කියන සතුටට වීදී බැස්සේ මෙහෙමයි.

Advertisements

One comment on “යුද්ධයේ අවසන් සිහිවටන.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )