සුබ නවවසරක් උදාවේවා!.


තියෙන අයට හැමදාම අවුරුදු !. නැති බැරි අයට අවුරුද්දට එක දවසක් අවුරුදු.!!. අපි සැමටම හැමදාමත් අවුරුදු තියෙන අවුරුද්දක් උදා වේවා කියලයි කඩුල්ල ප්‍රාර්ථනය කරන්නේ.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. Log Out / වෙනස් කරන්න )