ගැලරිය

කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ


 ‍අභය භූමියක කුරුල්ලන්‍ ‍ගේ දර්ශනයක්

කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ රැගත් පින්තූර කාණ්ඩ ‍දෙකක් මින් ඉහතින් පලක‍ලෙමි. ‍

මේ තවත් පින්තූර කිහිපයකි.

අභය භූමියක

Advertisements

One comment on “කෙන්යා‍වේ ස්වභාව දර්ශණ

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w