සබරගමුවේ පිහිටි බොපැත්ඇල්ල, පොත්ගුල් විහාරය, ඇහැලේපොල කෞතුකාගාරය, වවුල්පනේ නිධිය, මඩුවන්වල වලව්ව ආදි කී නොකී සංචාරක ස්‌ථාන අසූපහක්‌ සඳහා ඉදිකර ඇති නාමපුවරු දෙස බලන විට එම ස්වභාවික හෝ පෞරාණික වැදගත් කමක් ඇති ස්ථාන නිර්මාණය කර ඇත්තේ සබරගමුව පලාත් සභාවේ දේශපාලනඥයින් කිහිප දෙනෙක් සහ ජාතික තලයේ දේශපාලනඥයෙක් යයි කඩුල්ලටද සිතේ මැවුනක් විය. මේ සෑම පුවරුවකම ඉහතින් කී දේශපාලනඥයින්ගේ මුහුණු ඉස්මතුවන ලෙස පුවරු නිර්මාණය කර සකස් කර තිබිනි.
මඩුවන්වෙල වලව්ව.

“රත්නපුරයේ සංචාරක ස්‌ථාන හදුන්වන නාමපුවරු විනාශ කරලා” මේ පසුගියදාක පත්‍රයක හෙඩිමක්.

කඩුල්ල රත්නපුර පැත්තේ නිසා මොකක්ද මේ කතාව කියලා කියවලා බැළුවා. මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රවෘතිය වාර්තා වෙන්නේ.

“රත්නපුර ප්‍රදේශයේ සංචාරක ස්‌ථාන අසූපහක්‌ හදුන්වා දීම සදහා නාමපුවරු ඉදිකිරීමට පළාත් සභාව කටයුතු යොදා ඇත.  දැනට ඉන් හතළිස්‌පහක්‌ එම සංචාරක ස්ථාන අසල සවිකොට තිබේ.
දේශීය සංචාරකයන් පවා නොහඳුනන සංචාරක ස්‌ථාන රාශියක්‌ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති අතර ඒවා පිළිබඳ ජනතාව දැනුම්වත් කොට සංචාරක ව්‍යාපාර දියුණු කිරීමට පළාත් සභා සංචාරක අමාත්‍යාංශය මෙම ව්‍යාපෘතිය  ආරම්භ කොට ඇත.

සබරගමු පළාත් සංචාරක අමාත්‍යාංශය මගින් පළාතේ ප්‍රධාන සංචාරක ස්‌ථාන පිළිබඳ දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉදිකර තිබූ විශාල ප්‍රමාණයේ පුවරු කිහිපයක්‌ පසුගිය දිනවලදී කිසියම් පිරිසක්‌ විසින් විනාශ කර තිබේ. ”

මේ යහපත් කටයුත්ත කඩාකප්පල් කර දැමීමට තරම් ආවේගයක් ඉපදෙන වස්තු බීජයක්  සබරගමුව පලාත් සභාව විසින්ම සපයා දී ඇති බව කඩුල්ල  මෙම පුවරු දුටු විට නිරීක්‍ෂණය කරන ලදී.

සබරගමුවේ පිහිටි බොපැත්ඇල්ල,  පොත්ගුල් විහාරය, ඇහැලේපොල කෞතුකාගාරය, වවුල්පනේ නිධිය, මඩුවන්වල වලව්ව ආදි කී නොකී සංචාරක ස්‌ථාන අසූපහක්‌ සඳහා  ඉදිකර ඇති නාමපුවරු  දෙස බලන විට එම ස්වභාවික හෝ පෞරාණික වැදගත් කමක් ඇති ස්ථාන නිර්මාණය කර ඇත්තේ සබරගමුව පලාත් සභාවේ දේශපාලනඥයින් කිහිප දෙනෙක් සහ ජාතික තලයේ දේශපාලනඥයෙක් යයි කඩුල්ලටද  සිතේ මැවුනක් විය. මේ සෑම පුවරුවකම ඉහතින් කී දේශපාලනඥයින්ගේ මුහුණු ඉස්මතුවන ලෙස පුවරු නිර්මාණය  කර සකස් කර තිබිනි.

ඉතාමත් ඵලදායී ව්‍යාපෘතියක්  සහ සුන්දර නිර්මාණයක් වු මේ දැන්වීම් පුවරු දේශපාලන ව්‍යාපෟතියක් නොවුනේ නම්  ඒවා විනාශ  කළ මිනිසුන්  – නොමිනිසුන්  වන්නේ නැත.  මිනිසුන් මෙන්  මෙම දැන්වීම් පුවරු සුරකිනු ඇත.

වැසිකිලියක් ඉදිකලද එය තම දේශපාලන ප්‍රචාරක ස්මාරකයක් කරගන්නා රටක මේ පුවරු අසුපහත් තම දේශපාලන ප්‍රතිරූපය නංවා ගන්නට  යොදා ගත් ප්‍රචාරක පුවරු කරගන්ට ගොස් වී ඇති වින්නැහිය ප්‍රවෘත්තියක් ලෙස මාධ්‍යයට යොමු  වී ඇත.