ගැලරිය

කෙන්යාවෙන් . 1


Kenya, Bilay Wardere, 100 anni

Kenya, Bilay Wardere, 100 anni (Photo credit: Oxfam Italia)

Kenya Amboseli

Kenya Amboseli (Photo credit: eGuide Travel)

කෙන්යාවෙන්

කෙන්යාවෙන්

කෙන්යාවෙන්

කෙන්යාවෙන්

කෙන්යාවෙන්

කෙන්යාවෙන්

Category:Populated places in Kenya

Image via Wikipedia

Kenya

Kenya (Photo credit: uusc4all)

Advertisements

One comment on “කෙන්යාවෙන් . 1

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w