ගැලරිය

ටයිටෑනික් නොවේ.


httpwww.cruisecritic.comreviewsreview.cfmShipID=368

Royal Caribbean’s Oasis of the Seas, the world’s largest cruise ship, has been the most anticipated new-build to debut since Cunard’s Queen Mary 2. Its innovations — such as the first-ever Boardwalk and Central Park at sea, which uniquely occupy space that’s carved out of the middle of the ship — are already legendary.

 


Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w