ගැලරිය

කඩුල්ල 2011 දී.


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13�000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

2011 වසර කඩුල්ල විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ අදහස් දැක්වුවා. කියවන්නන් ආව ගියත් ප්‍රතිචාර නම් ලැබුනේ ටිකයි. කියවන්නෝ තම අදහස් දක්වන නම් වියමන්වල අඩු පාඩු ඇත්නම් ඒවත් මග හැරිලා යනව‍ෙ. කඩුල්ලත් සජීවී වෙනවා. ලියන්නත් ආසා හිතෙකවා.  2012 දී අපි තවත් සමීප වෙන්න හිතමු.

කඩුල්ලට එන යන අයටත් බ්ලොග් අවකාශයේ සැරි සරන අදහස් මුදා හරින සැමටත් ප්‍රීතිමත් නව වසරක් වේවී 2012 වසර. කඩුල්ලේ ප්‍රාරථනාවත් එවැනි නව වසරක්!.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w