ගැලරිය

සතුට සහ වේදනාව


වේදනාව සහ සතුට 1

ගංවතුර – තායිලන්තය

ගංවතුරට යටවෙලා

හාණියක බරපතල

බේරා ගන්න දෙයක් නෑ වගෙයි.

ගවපල්ලා සමග ගවයන්

පන්සලට ගංවතුර

දායකයින්ගේ පිලිසරන

විහාර ගෙයටත් ගංවතුර ගලලා

11

තායිලන්තයට ගංවතුරක් ඇතිවු අවස්ථාවක් විස්තරවන ඡායාරූප පෙලකි.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )