ගැලරිය

සේද රෙද්දක උපත


පටපනුවන් මල්බෙරි අතුරනයක

සෙ‍්ද රෙද්දක උපත  සේයාරූ FARS NEWS AGENCYයට  අයත්ය.ඉතිරි සේයා රූ    මී ලග  වියමනත් සමග පලකරමු. – කඩුල්ල.

පටපනුවන් මල්බෙරි අතුරනයක

පටපනුවන් මල්බෙරි අතුරනයක

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w