ගැලරිය

එකම රැජින.


1 Harry S. Truman හැරී ටෲමන් 1945-1953
2 Dwight D. Eisenhower ඩිවයිඩි ඩී අයිසන්හවර් 1953-1961
3 John F. Kennedy ජෝන් එ‍ෆ්.කෙනඩි 1961-1963
4 Lyndon B. Johnson ලින්ඩන් බී .ජොන්සන් 1963-1969
5 Richard Nixon රිචර්ඩ් නික්සන් 1969-1974
6 Gerald Ford ජෙරාඩ් ‍ෆෝර්ඩ් 1974-1977
7 Jimmy Carter ජිමී කාටර් 1977-1991
8 Ronald Reagan රොනල්ඩ් රීගන් 1981-1989
9 George H. W. Bush ජෝර්ජ්.එස්.ඩබ්. බුෂ් 1989-1993
10 Bill Clinton බිල් ක්ලින්ටන් 1993-2001
11 George W. Bush ජෝර්ජ්.එස්.ඩබ්. බුෂ්2001-2009
12 Barack Obama බරක් ඔබාමා2009

…………..ඉතිරි කොටස සම්පූර්න කරමු.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w