මාර්තු 25 දා කුණාටුවක් – ක්වයිට්මාර්තු - වැලි කුණාටුවක්

මාර්තු 25 - ක්වයිට්

මාර්තු 25 - ක්වයිට්

මාර්තු - වැලි කුණාටුවක්

Blinding sandstorm hits Kuwait. Sandstorms have caused poor visibility all over the country where objects further away than few meters can’t be seen clearly. Winds are up to 50 kilometers per hour, almost covering the state of Kuwait in sand. Chaos has been caused to the transportation system, and drivers have to travel very carefully to avoid accidents.

ක්වයිට් හරහා පැයට කිමි50කටත් අධික වේගයෙන් හමාගිය වැලි කුණාටුවක් මාර්තු 25දා වාර්තා වුනා.
මෙම පින්තූර උපුටා ගැණිමක්.

බලන්න.
http://www.nidokidos.org/threads/47957-Dust-Tsunami-Hit-Kuwait-March-25th-2011

වැලි කුණාටුව - මාර්තු 25

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w