මතක්විය සිතුවිලි අතීතෙක


මධ්‍යම කදුකරයේ ජීවත්වන කඩුල්ලට මහ මුහුද අරුමයක්.
හිරු බැස යන හැන්දෑයාමයේ පසුගිය දාක ගාල්ල The Closenberg Hotel සංවාරක නිවහනේ පුංචි වෙරල තීරයේ බංකුවක් මත සිට ගාල්ල වරාය අවට මුහුද නෙත් මානයේ තබා ගෙන සිතිවිලි අතර තනිවෙන්න කඩුල්ලට හැකිවුනා .කඩුල්ල සයුරවුනා අහස කඩුල්ලි වුනා . වික්ටර් රත්නායකගේ සමකාලීනයෙක්වු කඩුල්ලට මතක් විය සිතිවිලි අතීතෙක.

කඩුල්ල වික්ටර් රත්නායක මීට දශක හතරකට විතර ඉස්සර මේ අසිරිය වින්ද හැවි කඩුල්ලට සිහිපත් වුනා.

දිනෙක හිරු බැස යන වෙ ලාවක – සයුරු වෙරළක හුදකලාවක
කල්පනාවේ සිටිය මොහොතක – මතක් විය සිතිවිලි අතීතෙක
දිනෙක හිරු බැස යන වෙ ලාවක – සයුරු වෙරළක හුදකලාවක
කල්පනාවේ සිටිය මොහොතක – මතක් විය සිතිවිලි අතීතෙක
සයුර මා විය අහස ඔබවි – දෙදෙන ලංවු සිතිජයක් විය
ඒ වෙලාවේ මට මතක් විය කලක් ලොව අප ගැන සිතු හැටි
දිනෙක හිරු බැස යන වෙ ලාවක – සයුරු වෙරළක හුදකලාවක
කල්පනාවේ සිටිය මොහොතක – මතක් විය සිතිවිලි අතීතෙක
සයුර මා විය අහස ඔබවි – දෙනෙත රැවටු සිතිජයක් වි
ඒ කතාවේ අරුත වැටහෙන – අහස සමුදුර එකතු වී යැයි
දිනෙක හිරු බැස යන වෙ ලාවක – සයුරු වෙරළක හුදකලාවක
කල්පනාවේ සිටිය මොහොතක – මතක් විය සිතිවිලි අතීතෙක
දිනෙක හිරු බැස යන වෙ ලාවක – සයුරු වෙරළක හුදකලාවක
කල්පනාවේ සිටිය මොහොතක – මතක් විය සිතිවිලි අතීතෙක
– වික්ටර් රත්නායක.

දිනෙක හිරු බැස යන වෙලාවක


සයුරු කෙළවර හුදකලාවක


සයුරු කෙළවර හුදකලාවක


මතක්විය සිතුවිලි අතීතෙක

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w