ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ


ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ආ ……ආ………

දරමිටි ඇද්දා – රෑ නිදි වැරුවා
ගිණිමැල ගහගෙන රැක සිටියා
-එහෙව් අපිට අද එන්න තහංචිද
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ආ ……ආ………

වැලි මළුවේ ඉද – සාදු කියනකොට
අපිටත් නොහිතා – ඉන්න හොදයි
ඉස්සර වාගෙම දවුදිය බුදුවරු
අපෙ දාන පිළිගන්න හොදයි
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ආ ……ආ………

රන්වැට පාමුල – සාදු කියන කොට
ලෙන්ගතු කම් – නොහිතන්න හොදයි
බුදු හාමුදුරුවෝ දුටුවා වාගෙයි
දුක ඉවසා වැඩ ඉන්න හොදයි.
– ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ආ ……ආ………

දරමිටි ඇද්දා – රෑ නිදි වැරුවා
ගිණිමැල ගහගෙන රැක සිටියා
-එහෙව් අපිට අද එන්න තහංචිද
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

– දීපීකා ප්‍රියදර්ශණි.

ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

Advertisements

One comment on “ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w