උත්තරාරාමය -පොලොන්නරුව.

පොලොන්නරුව අනුරාධපුරය සහ සීගිරිය තවමත් කඩුල්ලට නිමා කළ හැකිවු චාරිකාවක් නොවේ. සතියක් දෙකක් නතරව නිවීහැනහිල්ලේ ඇවිද අධ්‍යයනය කල යුතු චාරිකාවක් වුවත් එවැනි විවේකයක් සහ ආයෝජනයක් කිරීමට කාලය කඩුල්ල ට තවමත් පැමිණියේ නැත. දවසක දෙකක චාරිකාවක දුවන ගමන් ‍ගොඩ වැදෙන ස්ථානත් , දුවන නිසා වෙහෙස ලැබීම නිසාත් නොනිම වන චාරිකාවක් ලෙස කඩුල්ල හැමදාමත් අතෘප්තිමත්ව සිටින බව මේ පුරා විද්‍යාත්මක සිහිවටන චාරිකාව ගැන සිහිපත් වන විට නැවත නැවතත් සිතන්නෙකි.

පසුගිය දිනක උත්තරාරාමය නම්වු අප ගල් විහාරය ලෙස හදුන්වන පූජණීය පුරා විද්‍යාත්මක සිහිවටනය අභියස මදක් රැදෙන්නට අවසර කඩුල්ලට උරුම වුනි. වට පිටාව සංරක්‍ෂණය කරමින් සුන්දර ස්ථානයක් ලෙස පිබිදෙන්නට ඇරඹිමක් ගෙන තිබිනද නොගැලපෙන වටා පිටාව තවමත් එහි අරක් ගෙන ඇති බවක් ඇවිද යන විට සිතට ආ කරුණකි.

පරාක්‍රමබාහු මහ රජතුමා දෙමළ මහ සෑස (මහා ස්තූපය) අසල තිබු පර්වතය සොදුරු නිර්මාණයක් ලෙසින් විජ්ජාධර ,නිස්සින්න පටිමා සහ නිපන්න පටිමා ලෙන යන ගුහා තුනක් ඇතුලත්වු උත්තරාරාමය නිර්මාණය කල බව චුල වංශයේ කියවේ.

උත්තරාරාමයේ පිහිටි සැතපෙන බුදුපිළිමය දෙනෙත් එක් තැන්කර සමාධිගත කරන නිමවුමකි . දිගින් අඩි 46.3ක් පමණවු සැතපෙන බුදු පිළිමය බුදුරජානන් වහන්සේ පරිනිර්වාණ මංචකයේ වැඩ සිටිනා අන්දම නිරූපනය වන බව කියවේ. උන්වහන්සේගේ සිවුරේ රැළි පවා ඉතා සියුම්ව නෙළා තිබීම ශිල්පීය ඥාණයේ විශ්මිත බව කියයි. බුදුරජානන් වහන්සේට වම් පසින් නෙළා ඇති හිටි පිළිමය ආනන්ද හිමියන්ගේ ( උස අඩි 27 කි) යයි විවාදාත්මක මතයකි. බුදුරජානන් වහන්සේ පරිනිරිවාන මංචකයේ වැඩ සිටින විට ආනන්ද හිමි කම්පිතව ඒ අසලින් වැඩ සිටිනා අන්දම නිරුපිතයයි යන මතය අපටද පිළිම වහන්සේලා දෙස බලා සිටින විට සිතට පහලවේ.

අඩි 168ක් දිගින් යුත් මෙම නිර්මාණ සංකීර්ණය පිළිම ගෙවල් සහ පරිසරයට නිරාවරණ වු පිළිමයන්ගෙන් යුක්තය. වර්තමාණයේ නිරාවරණව පවතින පිළිම වහන්සේලා අතීතයේදි වහලයන්ගෙන් ආවරණය කර තිබු බවක් ද කියවේ.
භාවනානුයෝගීව සමාධි මුද්‍රාවෙන් සහ වීරාසනයෙන් වැඩ සිටිනා බුදු පිළිමයේ රශ්මි මාලාව දක්වා ඇති අතර ආසනයේ සිංහ රූපයන්ගෙන් සහ වජ්‍ර මෝස්තරයන්ගෙන් සරසා ඇත.මෙම කොටස හදුන්වා ඇත්තේ විජ්ජාධාර ගුහාව ලෙසය.
නිස්සන්න පටිමා ගෘහය ලෙස හදුන්වන කොටසේ පිහිටුවි ඇති බුදු පිළිමය වජ්‍රාසනයක් මත වැඩ සිටුවා ඇත. දෙපසින් විජිණිපත් දැරූ දෙදෙනෙකු නෙලා ඉහළින් විෂ්ණු සහ බ්‍රහ්ම දේව රූප නෙලා ඇත.

මෙම වියමනේ අඩුපාඩු සහ වැරදි ඇත්නම් ප්‍රතිචාර තුලින් නිවරදි කරන්න.