රන්වමිය බලන්නට ආශාවක් නැත. -සීගිරිය.


කැටපත්පවුරෙන්

සීගිරි අප්සරාවෝ

සීගිරි අප්සරාවෝ 2

‘ස්වස්ති අග්බොය්මි
නිල්කට් රොළ මලෙකැ- ඇවුනු වැට්කොළ් මල සෙය්
සැන්දැගැ සිහිවෙන්නෙය්- මහනෙල්වනහය් රන්වනහුන්.’

මම අග්බෝ.
නිල් කට්රොළු මලෙක
ඇවුණු වැටකොළු මලක් සෙයින්
සැන්දෑවෙයි සිහිවෙයි
මහනෙල් වන් තැනැත්තිය හා රන්වන් තැනැත්තිය.

සීගිරි අප්සරාවෝ 06

‘බෙයන්ද් නැගි බැළුමො-රන්වනුත් අතුරෙන්
හිණ පිළි ලිහලස්- කතක්ද අප හිමබුයුන් හො
මෙය මම ලීමි.’

සීගිරී පර්වතයට නැගී බැළුවෙමි
රන්වන් ගැහැණුන් අතුරෙන්
එකියක ලිහිල් වස්ත්‍ර විය
ඇය අපගේ සුන්දරියද ?.
මෙය මම ලීමි.

‘නැත්තක් නොකීමි මා – ඇති බැවින් ම ඇස්හි දිසි
තමා මෙගල් බෙයන්ද් – ගොස් නැතිද ඇතිද බලය් ගන්’

මා විසින් බොරුවක් නොකියන ලදී.
ඇති බැවින් ම දිටිමි.
තමාත් ගොස්
ඒ ඇත්තද නැත්තද බලා ගන්න

‘අම්බගම්කුළි බුජනා බුදස්මි
ලිතිමි
බෙයන්ද් නැලි බැළුමො – රන්වනුන් අජහස්
නොබෙණෙත් අන්නහය් – ගලැ කළ තද් ළ ඇත්තන් සෙය්.’

අම්බගලකුළියේ බුවනා බුදස් වෙමි
මෙය ලීමි
පර්වතය නැගී රන්වන් ගැහැණුන් බැලීවෙමු
එවුහු අනුන් සමග කතා නොකරත්.
ගල්වැනි තද සිත් ඇති නිසාද ?

‘යෙමින් සිට ගමනක් – සිහිගි (රි කැ) ට්බිතට් නැගි
ලියා ලියමි ගියත් – මිලැසියකට බිතට් සොබ්නා .’

ගමනක් යමින් සිට
සීගිරිය නැග
මියුලැසියටත් බිත්තියටත් සොබන
ගීයක් ලීමී.

“නැගි ඇති බලනට – බැලිමි සිහිමියන් සිහිගිරි
මනදොළ පුරය් ඇති – බලනරිස (නො) වෙ බෙයන්ද් රන්වන්.”

ඇතිදෑ බලන්නට නැග
සීගිරි සිංහ රාජයන් බැලිමි.
මනදොල පිරිණු හෙයින්
බෙයන්ද් රන්වමිය ( “නිවසේ සිටින බිරිද” විය හැකියි. ) බලන්නට ආශාවක් නැත.

සීගිරි අප්සරාවෝ 03


සීගිරි අප්සරාවෝ 04


සීගිරි අප්සරාවෝ 05

    එදා සීගිරියට අසීරු ගමනක යෙදුනු සංචාරක ඇත්තන්ගේ සුන්දර සිතිවිලි සටහන්ව ඇත්තේ ඒ අයුරිනි. මෙදා රට රාජ්‍ය වල කරක් ගැහුවත් සමහර ඇත්තන්ට සීගිරි යන්නට නම් විවේකයක් නැතැයි ප්‍රසිද්ධියේම කියති.
    කඩුල්ල සීගිරියට ගියත් චාරිකා සටහන අමතක කලේ සීගිරිය නොදත් නොදරුවන්ද නැති බැවිනි.
Advertisements

One comment on “රන්වමිය බලන්නට ආශාවක් නැත. -සීගිරිය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w