උදෘතය

DSC05261

රම්බොඩ Ramboda

රම්බොඩ ඹය – පේරාදෙණිය නුවරඑළිය ඒ 5 මාර්ගයේ 51-52 කි.මියඅතරදී.

RambodaOya

රම්බොඩ ඹය – පේරාදෙණිය නුවරඑළිය ඒ 5 මාර්ගයේ 51-52 කි.මියඅතරදී

DSC05254

රම්බොඩ උමග

Ramboda tunel

රම්බොඩ Ramboda

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w