කරන කලට පවු මීරිය මීසේ


විපක්‍ෂ නායකතුමා.
කාටුනය එම්.ජී.වීරරත්න – දිවයින.

කරන කලට පවු මීරිය මීසේ
විදින කලට දුක් දැඩිවෙයි ගිණිසේ
සිහිපත් වෙයි මට
ගිවිසුම විරාමේ…………..
නොනැවති එයි
හෙන ගෙඩි දැඩිසේ
විදින්නේ කොහොමද
මේ දුක අයිසේ……………………

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )