තාමත් ඔබ බංකරයේ.


තාමත් ඔබ බංකරයේ

තාමත් ඔබ බංකරයේ

නන්දිකඩාල් කලපුවේ සුවද අරගෙන
අපට රටක් ඉතිරි කලා ඔබ
රට කරවන ඇත්තෝ රජ වුනා ඒ වරමින්
තාමත් ඔබ ගිනිගත් හිරු වියන යට
කදුලක් එයි මගේ දෑසට
සිහිපත්වන විට විදිනා දුක් කද.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )