උදෘතය

 

 

diyaluma-e2808dfall

දියළුම ඇල්ල.Diyaluma ella 
ඌව පලාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කොස්ලන්ද සහ වැල්ලවාය නගරයන්ට ආසන්නයේ A4 කොළඹ -රත්නපුර-බෙරගල- මඩකලපුව මාර්ගයේ 205- 206 කි.මිටරය අතර පිහිටියේය.සුප්‍රසිද්ධ දිය ඇල්ලකි.උසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි අතරින් දෙවනි ස්ථානය ගනී.උස මීටර් 220 කි. පූනාගල ඔය නිර්මාණය කරන දියළුම ඇල්ල පසුව කිරිදි ඔයට එකතුවේ.

The height is 220m
This is secount tallest waterfall in the Sri lanka . Located in the the dry zone, fed from the Punagala oya a tributary of kirinde oya, which flows to the sea at Krinda.
This is very close to the A-4 road ( Colombo- Rathnapura –Beragala – Batticaloa Road) between Koslanda and Wellawaya ( 205-206 Km.)

දියළුම ඇල්ල.Diyaluma ella

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w