උදෘතය

ගාල්ල ලන්දේසි බලකොටුව

ගාල්ල ලන්දේසි බලකොටුව

ගාල්ල ලන්දේසි බලකොටුව Galle fort.

 

A ninety acre fort built by the Dutch in 1663’ It is characterized by strong ramparts and a series of bastions including those named Sun, Moon, Neptune Zwart ,Aurora ,Aeolus, Triton , Clippenburg and Point Utrecht. On the inside of the old gate could be seen the monogrammed arms of the “Vereenig de Oost Indische Compagnie” ( Dutch East India copany) with the date MDCLXIX (1669) below it. It also contains many residences going back to the Dutch period as well as street names of Dutch Origin like ‘Leynbaan Street ‘ this now a world heritage site.
අක්කර 19ක් වු භූමි භාගයක් පුරා ඉදිකර ඇති ගාල්ල ලන්දේසි ( ඕලන්ද) බලකොටුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1663 ඉදිකරන ලද්දකි.ඉදිකර ඇති යුද අට්ටාල හිරු ,සදු, නෙප්චූන් , ෂ්වාරට් , අවුරෝරා, ඇවුලස් , ට්‍රයිටන්, ක්ලිෆන්බර්ග් සහ පොයින්ට් උට්රිච්ට් යන නම් වලින් නම් ක‍ර ඇත.පැරණි පිවිසුමේ “නැගණහිර ඕලන්ද වෙළද සමාගම” MDCLXIX සටහන දක්වා ඇත. තවමත් ගාල්ල කොටුව තුල පැරණි වීදී නාම දක්නට ඇත.picture-198

ගාල්ල ලන්දේසි බලකොටුව Galle fort.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w