උදෘතය

දුවිලි ඇල්ල

දුවිලි ඇල්ල

දුවිලි ඇල්ල  Duwele ella

සබරගමුව පලාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලන්ගොඩ සිට කල්තොට මාර්ගයේ කි.මි 15 ක් මග ගෙවා යන විට දූවිලි ඇල්ල ට හැරෙන අතුරු මාර්ගය හමුවේ.
බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් දූවිලි ඇල්ලට යන මාර්ගය සහ දූවිලි ඇල්ල අවට පරිසරය නඩත්තු කරමින් සංචාරකයන් උදෙසා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ විවේක ගැනීමේ පහසුකම් සපයා ඇත.
දිවා කාලය විවේකයෙන් ගත කිරීමට සුදුසු සුන්දර පරිසරයක් ඇතත් පාළු වනාන්තර පසුබිමක දූවිලි ඇල්ල පිහිටා ඇති බැවින් කණ්ඩායම් වහයෙන් පැමිණීම වඩාත් සුදුසුවේ.
වලවේ ගගේ ගග සම්පුර්න අති විශාල ජල ධාරාවම කදු මුදුනේ සිට බෑවුමට ඇද හැලී දූවිලි ඇල්ල නිර්මාණයවේ.
සංචාරක නේවාසිකම් සුලබ බෙලිහුල්ඔය සිට පැය 1.5 ක පමන කාලයකින් ලගාවිය හැකි දුරකින් දූවිලි ඇල්ල පිහිටා තිබේ . බෙලිහුල්ඔය තානායම හා සමාන පහසුකම් ඇති පර්ල් ටුවරිස්ට් ඉන් යන සංචාරක නිවාඩු නිකේතන වල දුර කතන අංක පිලිවෙලින් 045-228156 සහ 045-2280157 වේ.

දුවිලි ඇල්ල Duwele ella

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w