ගැලරිය

බෙලිහුල්ඔයේ හිරිකටුඔය


වන වදුලෙන් සිසිල

වන වදුලෙන් සිසිල

බෙලිහුල්ඔය නගරයට එන ඔබට අමතක නොවන අත්දැකීමක් වන්නේ හිරිකටුඔය පරිසර නිකේතන සහ ඒ අවට පරිසරය අධ්‍යයනය කිරිමයි. අධික සීතල හිරිකටු ඔයේ දිය නෑම සුන්දර අත්දැකීමකි.
හිරිකටු ඔය බෙලිහුල්ඔයට එක්ව සමනලවැව පෝෂණය කරන අතු ඔයකි.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )