බෙලිහුල්ඔය Belihuloya.ඔන්න බලන්න අපේ ගමට හදපායලා
ඔන්න බලන්න අපේ ගමට හදපායලා
සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිට පෙනෙන දර්ශණයක්
වන වදුල තුලින් හාගල කන්ද ඈතින් දිස්වෙන හැටි.
වන වදුල තුලින් හාගල කන්ද ඈතින් දිස්වෙන හැටි. 2
හාගල කන්දට සමනලවැව දිස්වෙන හැටි

 බෙලිහුල්ඔයට එන කොට ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ හාගල කන්ද .

ඊට පස්සේ තමා අනෙකුත් සුන්දරත්වය දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හාගල කන්ද සමනල වන රක්‍ෂිතයට අයත් බිමේ යෝධයෙක් වගේ නැගී සිටිනවා.

මේ හැම පින්තූරයෙන්ම පේන්නේ හාගල කන්ද.

 බෙලිහුල්ඔය තානායම ලග ඉදන් පැය තුන හමාරක පා ගමනකින් කන්ද  මුදුනට යන්න පුළුවන්.

අපි ඉතිරිය පසුව කියවමු.

pahan tudawa.
පහන්කුඩාව.

One thought on “බෙලිහුල්ඔය Belihuloya.”

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: