ඔන්න බලන්න අපේ ගමට හදපායලා
ඔන්න බලන්න අපේ ගමට හදපායලා
සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිට පෙනෙන දර්ශණයක්
වන වදුල තුලින් හාගල කන්ද ඈතින් දිස්වෙන හැටි.
වන වදුල තුලින් හාගල කන්ද ඈතින් දිස්වෙන හැටි. 2
හාගල කන්දට සමනලවැව දිස්වෙන හැටි

 බෙලිහුල්ඔයට එන කොට ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ හාගල කන්ද .

ඊට පස්සේ තමා අනෙකුත් සුන්දරත්වය දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හාගල කන්ද සමනල වන රක්‍ෂිතයට අයත් බිමේ යෝධයෙක් වගේ නැගී සිටිනවා.

මේ හැම පින්තූරයෙන්ම පේන්නේ හාගල කන්ද.

 බෙලිහුල්ඔය තානායම ලග ඉදන් පැය තුන හමාරක පා ගමනකින් කන්ද  මුදුනට යන්න පුළුවන්.

අපි ඉතිරිය පසුව කියවමු.

pahan tudawa.
පහන්කුඩාව.