මමත් – ඔහුත්.


මතකය අවදිවන්න කිසියම් උත්තේජකයක් අවශ්‍යවේ .  අපි වෙන්ව ගොස් බොහෝ කලකට පසු  සහෘද මුහුණක්  මුහුණු පොතේ මතුවී ඇති බව දිනක දුටුවෙමු . මම වහා ඇරයුමක් සටහන් කලෙමි. එවිටම පාහේ ඔහු යලිත් අප යලිත්  සහෘදයන් බවට  පත්වුනෙමු. මගේ මතකය යලිත් අවදි වන්නට පටන් ගනී. කාලය පනහේ දශකය දක්වා දිවයයි. ඔහුගේ පියාත් මගේ පියාත් සමකාලීන මිත්‍රයෝ වු […]