සමාධි පිලිමය – අනුරාධපුරය


අනුරාධපුරය සමාධි පිලිමය

 සමාධි පිලිමය – අනුරාධපුරය

අනුරාධපුරය සමාධි පිලිමය

අනුරාධපුරය සමාධි පිලිමය එදා සහ අද මෙම පින්තූර දෙකෙන් දක්වයි.

සමාධි බුදු පිළිමය , ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුර පුරාණ නගරයේ ඇති සමාධි මුද්‍රාවේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවකි. එය ප්‍රතිමා කලාවෙහි විශිෂ්ට නිර්මාණයන්ගෙන් එකක් යයි කියනු ලැබේ. එය අඩි 7 අඟල් 3 ක් උසය. හුණු ගලෙන් නෙළා ඇත.

සමාධි මුද්‍රාවේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවකි. මෙම භාවනා කිරීමේ ඉරියව්වේදී එරමිනියා ගොතා ගෙන අත්ල උඩු අතට හරවා එකක් මත එකක් සිටින සේ උකුල මත දෑත් තබා බුදුන් වහන්සේ වැඩ හිඳින සේක.

අභයගිරි විහාරයට අයත් කපාරමූලයෙහි වූ බෝධිඝරයක පිහිටුවා ඇත. මෙය එහිවූ බෝධිඝරයේ සතර දිශාවට වූ පිලිම 4න් එකකක් ලෙස සැලකේ.

( විකිපීඩීයා )

About these ads

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )