ලස්සන විතරයි.මේක පුංචි අත්හදාබැලීමක් මගේ නිර්මාණයක් නෙමෙයි. දින පොත ලියන්න මේ දවස් ටිකේම බැරිවුනා. හිතන්නේ නැතිව ලියාගෙන ගියාම කියවන්න එපා වෙනවා.හිතන්නත් විවේකයක් හිතට තියෙන්න එපාය. හෙටවත් ලියන්න බලමු.

ලස්සන පින්තූර ටිකක් බලන්න පුළුවන් මෙතනින් බාගන්න .
Photoscatchingeyerdineshvora

About these ads

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )